Apulie (Puglia)

Grecía Salentina

Nejmarkantnější jazykovou minoritní oblast v Apulii představuje Salentské Řecko – Grecìa Salentina, pokrývající vnitrozemí poloostrova Salento (provincie Lecce). Tento mikroregion býval součástí starobylého Velkého Řecka (Magna Graecia), poté co byl v 8. stol. př.n.l. kolonizován Řeky a Byzantinci. Roku 1966 byla na podporu zachování grikánské kultury a jazyka griko založena Unie obcí Grecía Salentina, tvořilo ji 9 obcí: Calimera, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Cutrofiano, Coriglione d‘ Otranto, Martano, Martignano, Sternatia a Zollino. Roku 2007.
more info Comments are closed

Rozmanitý region Apulie

Apulie (it. Puglia [: pulja :]) je jedním z dvaceti regionů Itálie. Nachází se na východě jižní Itálie, zahrnuje plochu o rozloze 19 348 km² a v roce 1990 měla 4,08 milionu obyvatel.1 Jedná se o oblast subtropického středomořského podnebí, tedy oblast s horkým klimatem v létě a s mírným klimatem v zimě. Kraj Apulie sousedí na severu s regionem Molise, na severozápadě s regionem Kampánie a na západě s regionem Basilicata. Dle správního hlediska se dělí do šesti provincií, které.
more info Comments are closed

Apulie – tavicí kotel kultur

Celá oblast Apulie je bohatá na množství kulturních, historicko-geografických vztahů a vlivů. Rozkládá se na druhohorním vápencovém podkladě, proto se zde vyskytuje mnoho krasových jevů. Četné jeskyně byly osídleny již ve starší době kamenné, přibližně před 300 000 lety. Byly zde nalezeny ostatky člověka kromaňonského. Nalezeno bylo i tělo asi dvacetileté těhotné ženy, která žila cca. před 25 000 lety a byla pohřbena v jeskynní jámě; byla pojmenována Delia1 a je uchovávána.
more info Comments are closed

Bari – hlavní město Apulie

Bari je hlavním městem regionu Apulie a taktéž provincie Bari. Město se nachází na pobřeží Jadranského moře, má významný přístav, kterým proudí jak průmyslový obchod, tak cesty na Balkán, do Řecka a dále na Východ. V Bari žije přes 300 000 obyvatel, je tak po Neapoli druhým největším městem v jižní Itálii. Najdeme zde univerzitu, taktéž námořnickou školu a letiště. Bari je poutním místem ctitelů svatého Mikuláše, patrona města. Kult svatého Mikuláše.
more info Comments are closed

Alberobello

Jižní pahorkatina kraje Murge, subregionu Apulie, se podobá Toskánsku, má ovšem něco navíc, a sice domečky trulli, které dostali pojmenování podle svého kruhovému půdorysu a kuželovitého tvaru střech. Trullo z řečtiny znamená kupola, či také zaoblený, baculatý. V polích a krajině se nachází různé kuželovité kamenné přístřešky, které využívali pastevci a zemědělci k přenocování či k odkládání nářadí. Přírodní kamenný materiál ovlivnil do značné míry zdejší historii. Kámen je materiálem veškerých zdejších přístřešků. Na některých nízkých.
more info Comments are closed

Otranto – východní cíp Itálie

Město a slavný přístav Otranto se nachází v provincii Lecce. Žije zde zhruba 5 500 obyvatel. Leží na samotném východním mysu Itálie a jeho přístav býval strategickou zastávkou na obchodní či náboženské cestě na Východ a zároveň důležitou branou do Evropy. V antické době bylo Otranto hlavním městem poloostrovního subregionu Salento, který nesl jméno Terra d´Otranto, neboli Otrantská země. Významný přístav dal jméno i Otrantskému průlivu mezi Albánií a Itálií. Nejspíš vám v paměti vytane.
more info Comments are closed

Gallipoli – studnice zlatého olivového oleje

Město Gallipoli na jihu italského regionu Apulie proslulo v roce 265 před Kristem právem razit mince. Již tehdy tedy bylo významné. Postupně bylo ovládáno Římany, později Byzantskou říší. Město bylo pro svou strategickou polohu v Tarentském zálivu Jónského moře po dlouhá staletí terčem nájezdů a bojů. Nacházelo se totiž přímo v půli námořní trasy mezi jižním cípem Salenta a Tarantem a také na starobylé římské cestě Via Traiana Calabra vedoucí z Taranta přes.
more info Comments are closed

Tradiční písňový lidový repertoár Apulie

Tradiční písňový lidový repertoár Apulie, stejně jako jiných zemědělských oblastí Středomoří, je velice bohatý.         Patřily k němu: milostné písně (serenáty, milostná pizzika aj.) pizzika pizzika pizzika tarantata rolnické a pracovní písně zpěvy alla stisa, tj. polyfonní písně při každodenní činnosti nábožné písně (poutní písně, žebrácké obchůzkové písně, vzývání aj.) ukolébavky balady pohřební písně (moroloja, pohřební lamentace, rituál plaček) grikánské zpěvy vyprávěcí zpěvy tzv. závěrečné zpěvy rýmované přípitky říkanky tzv..
more info Comments are closed

Nástrojová sestava pro hraní apulijské tarantelly

Italské tarantely lze mezi jinými evropskými tradičními písněmi rozpoznat podle rytmu výrazně exponované tamburíny, zvané tamburello či tammora. V apulijské tarantele (pizzica) je rozpoznatelný také rytmus apulijských kastanět, které se od španělských značně liší svou podobou i způsobem hraní, neboť jsou útlejší a hraje se na ně prostřednictvím prstů, nikoli dlaní; na jihu Itálie byly v průběhu staletí pod vlivem španělské vlády často nahrazovány španělskými kastanětami zv. nacchere.“[1] Kastaněty v Salentu (subregionu Apulie) nebyly.
more info Comments are closed

Tarantismus a jeho projevy

Tarantismus je záhadná posedlost pavoukem, která bývala u tarantovaných lidí léčena hudbou, tancem, barvami a též pomocí víry ve sv. Pavla. Tento neobvyklý způsob domácí terapie se odehrával v italském jihovýchodním regionu Apulie, především však v subregionu Salento (tedy „na podpatku italské boty“) a týkal se výhradně rolnické společnosti, převážně žen. Tento jev byl pozorován od středověku až do 70. let minulého století, kdy s nástupem „modernizace“ a ekonomického a společenského blahobytu tato.
more info Comments are closed