Alberobello

Jižní pahorkatina kraje Murge, subregionu Apulie, se podobá Toskánsku, má ovšem něco navíc, a sice domečky trulli, které dostali pojmenování podle svého kruhovému půdorysu a kuželovitého tvaru střech. Trullo z řečtiny znamená kupola, či také zaoblený, baculatý.

V polích a krajině se nachází různé kuželovité kamenné přístřešky, které využívali pastevci a zemědělci k přenocování či k odkládání nářadí.

Alberobello - Aia Piccola

Alberobello – Aia Piccola

Přírodní kamenný materiál ovlivnil do značné míry zdejší historii.

Kámen je materiálem veškerých zdejších přístřešků. Na některých nízkých útesech lze spatřit místa, kde těžili kámen po velkých blocích a tvořili mj. vodní nádrže přímo u moře pro kutání kamene.

Půda a vápenec se zde vrství do plátů přiměřené tloušťky, a tak tu farmáři mohli bez větších potíží a nákladů stavět z tohoto přírodního materiálu domy.

Základní technikou stavění unikátních střech trullů je vrstvení vápencových kamenů jeden na druhý, stále dokola, až se postupně shluknou na vršku a vytvoří tak kupolovitý tvar. Stavělo se bez malty, tzv. na sucho.

Specifický zrod městečka Alberobello

Městečko Alberobello bylo založeno v 15. století uprostřed rozlehlé vápencové krajiny na místě válečných lesnatých houštin, jak napovídá latinský název města Sylva Arboris Belli. Město založil hrabě Acquaviva z nedalekého městečka Conversano. V tehdejším Neapolském království panovaly těžké vysoké daně, kvůli kterým se hrabě Acquaviva dostal s králem do sporu.

Když hrabě Acquaviva přizval podané, aby zkultivovali zdejší půdu a usadili se, poradil jim vystavět kupolovité domky na sucho, tak aby v případě kontroly královským výběrčím daní mohli obyvatelé střechy zbořit a schovat se v okolí. Výběrčí pak nemohl daně vyžadovat, neboť obydlí bez střech nebyla řádnými domky a navíc město působilo opuštěně. Noví usedlíci na tento bodrý návrh přistoupili, neboť všude kolem byl dostupný stavební materiál a střechu postavili opětně během odpoledne, podobně jako Inuité dokážou za dvě hodiny postavit nové iglú.

Touto každoroční hrou se obyvatelé však po víc než tři staletí unavili, vyslali tedy své zástupce k neapolskému králi Ferdinandu IV. s žádostí o prominutí daňové povinnosti. Král jim kupodivu vyhověl a roku 1797 ustanovil Alberobello královským městem, tudíž městem neplatící daně.

AlberobelloOd roku 1797 tedy mohli obyvatelé Alberobella stavět své domy i s použitím malty, mohly stavět i vícepatrové stavby.

Dodnes se trulli staví a opravují se staré trulli, jsou na to přísná pravidla, tedy kdo si chce trullo postavit, musí zachovat jeho původní tradiční ráz a nepřidělávat žádné inovace.

Tento typ domku je rozšířen po celé Apulii, je vidět v některých okolních městečkách anebo v krajině, někdy na samotě, někdy ve shluku coby hospodářská usedlost. Podobné stavby bychom našli i na Sardinii, Sicílii, na jihu Francie, Chorvatsku, také v tureckém Harranu a Kappadokii.

Alberobello, hlavní města trullů, se roku 1909 stalo národní památkou a roku 1996 bylo zařazeno na Seznam světových kulturních památek UNESCO.

Comments are closed.