Pizzica

Tarantella & pizzica-pizzica

Tarantella Tarantella původně znamená „tanec malého pavouka“, který se využíval při léčbě tarantismu. Označuje hudbu, tanec i zpěv zároveň. Tarantella se vyvinula jako tradiční lidová hudební i taneční forma vyznačující se svižným tempem hry na tamburínu. Je typická pro jižní a střední Itálii a oplývá mnoha lokálními variantami, odlišnými v tanečním stylu, hudebním provedení a dialektu. Pizzica-pizzica [: picika :]) Pizzica-pizzica, či jednoduše pizzica, označuje hudbu, tanec a způsob zpěvu klasické tarantely v oblasti.
more info Comments are closed

Svádivá pizzika (pizzica de core, pizzica appassionata)

Též pizzika srdce či vášnivá pizzika. Jde o salentinský lidový tanečně hudební styl, jehož tradice byla přerušena a posléze opět obnovena v 90. letech. Je to poskokový párový, avšak bezkontaktní tanec muže a ženy, někdy i dvou žen. V hudbě a lyrice představuje milostné písně; v tanci se projevuje sváděním a dobýváním ženy, projevováním sympatií či antipatií mezi ženou a mužem. Podstatnou symbolickou roli zde hraje šátek ženy či dívky coby symbol její cudnosti a jejího srdce..
more info Comments are closed

Tarantovaná pizzika (pizzica tarantata)

Tato velmi svižná pizzika byla běžně využívána v tanečně hudební terapii léčení tarantismu. Tarantovaný napodobuje „tanec malého pavouka“, leze po zemi, tvoří pavučiny dokola, zamotává se do kukly, pak poskakuje, utíká dokola nebo na místě zvedá vždy jednu nebo druhou nohu. Tarantovaná pizzika mívala různé podoby, protože muzikanti museli přijít na onu hudební vlnu, která léčeného člověka rajcovala a nenechala ho klidným. Pavoučí tanec podněcoval frenetický rytmus tamburíny, barevné pásky připomínající.
more info Comments are closed

Šermovaný tanec (danza scherma, pizzica alla scherma)

Tanec zvaný také šermovaná pizzika (pizzica scherma, pizzica alla scherma, pizzica schermata) je občas mylně označován jako tanec mečů (danza delle spade). „Šermovaná pizzika je de facto jediný etnický tanec, který skutečně přežil [v Salentu] bez přerušení kontinuity.“1 Je to tedy tradiční jihoitalský lidový tanec typický pro oblast Salentinského poloostrova, představuje poskokový tanec dvou mužů v rytmu hudebního stylu pizzika-pizzika. Jde o duel, o fingovaný souboj, inscenovaný spontánně, tzn. bez ustálené.
more info Comments are closed

Základní prvky šermovaného tance

Představme si některé základní prvky šermovaného tance, které popsal specialista na lidové tance Giuseppe Michele Galla1: Vstup: Na začátku, pokud se již dva šermíři nedomluvili vstoupit a zahájit taneční sérii, vstoupí (do kruhu) jeden tanečník a napřaženou rukou vyzývá veřejně kohokoli, kdo by se s ním chtěl měřit: kráčí těsně podél diváků, často s prsty ruky na způsob nože ve výšce obličeje, tento posledně jmenovaný postoj je považován za provokující a agresivní. Pozdrav: Když.
more info Comments are closed

Soudobá neopizzika a pizzikománie

Neopizzika (neopizzica) či neotarantismus Novodobá tradice pizziky je odvozená z hudebně tanečního směru, který vznikl nevídanou oblibou revitalizovaných lidových písní Apulie, kterých se v 70. a posléze v 90. letech 20. století ujaly různé revivalové spolky. Tanečně se zde projevuje nejvíce svádivá pizzika, která nabyla nových, zdánlivě tradičních prvků. Tanec je předáván většinou mezi mladými lidmi, a to v rámci kurzů a workshopů a praxe na hudebních slavnostech. Tento etnický tanec.
more info Comments are closed