Tag Archives: tarantismus

Co je tarantismus a kdo jsou tarantovaní?

Posedlost pavoukem, jak by se dal tarantismus nazývat, představuje ojedinělý jev srostlý již po několik staletí s kulturou Apulie. Je jakousi její záhadnou, fatální pavučinou. Za posedlostí pavoukem se skrývá lidová víra v jedovaté kousnutí pavoukem. Takový pavouk měl však mnoho podob a byl buď skutečný, nebo symbolicky zastupoval obtížné břímě a vyčerpání člověka. Tarantismus se řadí mezi rituály posedlosti, které mají terapeutický cíl. Tarantismus se projevoval tak, že se člověku rázem zhroutila.
more info Comments are closed

Tarantismus a jeho projevy

Tarantismus je záhadná posedlost pavoukem, která bývala u tarantovaných lidí léčena hudbou, tancem, barvami a též pomocí víry ve sv. Pavla. Tento neobvyklý způsob domácí terapie se odehrával v italském jihovýchodním regionu Apulie, především však v subregionu Salento (tedy „na podpatku italské boty“) a týkal se výhradně rolnické společnosti, převážně žen. Tento jev byl pozorován od středověku až do 70. let minulého století, kdy s nástupem „modernizace“ a ekonomického a společenského blahobytu tato.
more info Comments are closed

Tarantismus a lokální podmínky života

Apulie je odlehlý kraj, kde lidé dodnes chrání bohatý odkaz svých starobylých tradic. Tamní historie byla v zapsaných pramenech nejednou smíšena s četnými, dosud nezapomenutými legendami a pověstmi. Podobně i pohanská víra byla po staletí stejně silná jako víra katolická. Ke kulturní rozmanitosti Apulie posléze patří i zmiňovaný tarantismus, který se ovšem v tak hojné míře jako právě zde nikde jinde nevyskytoval. „Již od středověku […] je Apulie vyvolenou zemí tarantismu; avšak.
more info Comments are closed

Tarantovaná pizzika (pizzica tarantata)

Tato velmi svižná pizzika byla běžně využívána v tanečně hudební terapii léčení tarantismu. Tarantovaný napodobuje „tanec malého pavouka“, leze po zemi, tvoří pavučiny dokola, zamotává se do kukly, pak poskakuje, utíká dokola nebo na místě zvedá vždy jednu nebo druhou nohu. Tarantovaná pizzika mívala různé podoby, protože muzikanti museli přijít na onu hudební vlnu, která léčeného člověka rajcovala a nenechala ho klidným. Pavoučí tanec podněcoval frenetický rytmus tamburíny, barevné pásky připomínající.
more info Comments are closed