Italské tarantely lze mezi jinými evropskými tradičními písněmi rozpoznat podle rytmu výrazně exponované tamburíny, zvané tamburello či tammora. V apulijské tarantele (pizzica) je rozpoznatelný také rytmus apulijských kastanět, které se od španělských značně liší svou podobou i způsobem hraní, neboť jsou útlejší a hraje se na ně prostřednictvím prstů, nikoli dlaní; na jihu Itálie byly v průběhu staletí pod vlivem španělské vlády často nahrazovány španělskými kastanětami zv. nacchere.“[1] Kastaněty v Salentu (subregionu Apulie) nebyly.
more info Comments are closed