Tag Archives: pizzica

Nástrojová sestava pro hraní apulijské tarantelly

Italské tarantely lze mezi jinými evropskými tradičními písněmi rozpoznat podle rytmu výrazně exponované tamburíny, zvané tamburello či tammora. V apulijské tarantele (pizzica) je rozpoznatelný také rytmus apulijských kastanět, které se od španělských značně liší svou podobou i způsobem hraní, neboť jsou útlejší a hraje se na ně prostřednictvím prstů, nikoli dlaní; na jihu Itálie byly v průběhu staletí pod vlivem španělské vlády často nahrazovány španělskými kastanětami zv. nacchere.“[1] Kastaněty v Salentu (subregionu Apulie) nebyly.
more info Comments are closed

Tarantella & pizzica-pizzica

Tarantella Tarantella původně znamená „tanec malého pavouka“, který se využíval při léčbě tarantismu. Označuje hudbu, tanec i zpěv zároveň. Tarantella se vyvinula jako tradiční lidová hudební i taneční forma vyznačující se svižným tempem hry na tamburínu. Je typická pro jižní a střední Itálii a oplývá mnoha lokálními variantami, odlišnými v tanečním stylu, hudebním provedení a dialektu. Pizzica-pizzica [: picika :]) Pizzica-pizzica, či jednoduše pizzica, označuje hudbu, tanec a způsob zpěvu klasické tarantely v oblasti.
more info Comments are closed