Tarantella & pizzica-pizzica

Tarantella

Tarantella původně znamená „tanec malého pavouka“, který se využíval při léčbě tarantismu. Označuje hudbu, tanec i zpěv zároveň. Tarantella se vyvinula jako tradiční lidová hudební i taneční forma vyznačující se svižným tempem hry na tamburínu. Je typická pro jižní a střední Itálii a oplývá mnoha lokálními variantami, odlišnými v tanečním stylu, hudebním provedení a dialektu.

Pizzica-pizzica [: picika :])

Pizzica-pizzica, či jednoduše pizzica, označuje hudbu, tanec a způsob zpěvu klasické tarantely v oblasti Apulie, resp. Salenta. Dala by se označovat i jako salentinská tarantella a přeložit jako ‚štípavá‘. Pojem pizzica je díky proslulému tarantismu a současné oblíbenosti žánru natolik fundovaný, že zakotvil dokonce v povědomí většiny Italů.

Pizzica má 3 vlastní formy

  • tarantovaná pizzika – pizzica tarantata,
  • svádivá pizzika – pizzica appassionata,
  • šermovaná pizzika – pizzica scherma.

Comments are closed.