Tarantismus

Co je tarantismus a kdo jsou tarantovaní?

Posedlost pavoukem, jak by se dal tarantismus nazývat, představuje ojedinělý jev srostlý již po několik staletí s kulturou Apulie. Je jakousi její záhadnou, fatální pavučinou. Za posedlostí pavoukem se skrývá lidová víra v jedovaté kousnutí pavoukem. Takový pavouk měl však mnoho podob a byl buď skutečný, nebo symbolicky zastupoval obtížné břímě a vyčerpání člověka. Tarantismus se řadí mezi rituály posedlosti, které mají terapeutický cíl. Tarantismus se projevoval tak, že se člověku rázem zhroutila.
more info Comments are closed

Tarantismus a jeho projevy

Tarantismus je záhadná posedlost pavoukem, která bývala u tarantovaných lidí léčena hudbou, tancem, barvami a též pomocí víry ve sv. Pavla. Tento neobvyklý způsob domácí terapie se odehrával v italském jihovýchodním regionu Apulie, především však v subregionu Salento (tedy „na podpatku italské boty“) a týkal se výhradně rolnické společnosti, převážně žen. Tento jev byl pozorován od středověku až do 70. let minulého století, kdy s nástupem „modernizace“ a ekonomického a společenského blahobytu tato.
more info Comments are closed

Tarantismus a lokální podmínky života

Apulie je odlehlý kraj, kde lidé dodnes chrání bohatý odkaz svých starobylých tradic. Tamní historie byla v zapsaných pramenech nejednou smíšena s četnými, dosud nezapomenutými legendami a pověstmi. Podobně i pohanská víra byla po staletí stejně silná jako víra katolická. Ke kulturní rozmanitosti Apulie posléze patří i zmiňovaný tarantismus, který se ovšem v tak hojné míře jako právě zde nikde jinde nevyskytoval. „Již od středověku […] je Apulie vyvolenou zemí tarantismu; avšak.
more info Comments are closed