Též pizzika srdce či vášnivá pizzika. Jde o salentinský lidový tanečně hudební styl, jehož tradice byla přerušena a posléze opět obnovena v 90. letech. Je to poskokový párový, avšak bezkontaktní tanec muže a ženy, někdy i dvou žen. V hudbě a lyrice představuje milostné písně; v tanci se projevuje sváděním a dobýváním ženy, projevováním sympatií či antipatií mezi ženou a mužem. Podstatnou symbolickou roli zde hraje šátek ženy či dívky coby symbol její cudnosti a jejího srdce..
more info Comments are closed