Neopizzika (neopizzica) či neotarantismus Novodobá tradice pizziky je odvozená z hudebně tanečního směru, který vznikl nevídanou oblibou revitalizovaných lidových písní Apulie, kterých se v 70. a posléze v 90. letech 20. století ujaly různé revivalové spolky. Tanečně se zde projevuje nejvíce svádivá pizzika, která nabyla nových, zdánlivě tradičních prvků. Tanec je předáván většinou mezi mladými lidmi, a to v rámci kurzů a workshopů a praxe na hudebních slavnostech. Tento etnický tanec.
more info Comments are closed