Tradiční písňový lidový repertoár Apulie

Tradiční písňový lidový repertoár Apulie, stejně jako jiných zemědělských oblastí Středomoří, je velice bohatý.

 

 

 

 

Patřily k němu:

  • milostné písně (serenáty, milostná pizzika aj.)
  • pizzika pizzika
  • pizzika tarantata
  • rolnické a pracovní písně
  • zpěvy alla stisa, tj. polyfonní písně při každodenní činnosti
  • nábožné písně (poutní písně, žebrácké obchůzkové písně, vzývání aj.)
  • ukolébavky
  • balady
  • pohřební písně (moroloja, pohřební lamentace, rituál plaček)
  • grikánské zpěvy
  • vyprávěcí zpěvy
  • tzv. závěrečné zpěvy
  • rýmované přípitky
  • říkanky
  • tzv. stornelli, tj. ritornely
  • apod.

Comments are closed.