Tradiční písňový lidový repertoár Apulie, stejně jako jiných zemědělských oblastí Středomoří, je velice bohatý.         Patřily k němu: milostné písně (serenáty, milostná pizzika aj.) pizzika pizzika pizzika tarantata rolnické a pracovní písně zpěvy alla stisa, tj. polyfonní písně při každodenní činnosti nábožné písně (poutní písně, žebrácké obchůzkové písně, vzývání aj.) ukolébavky balady pohřební písně (moroloja, pohřební lamentace, rituál plaček) grikánské zpěvy vyprávěcí zpěvy tzv. závěrečné zpěvy rýmované přípitky říkanky tzv..
more info Comments are closed