Grecía Salentina

Nejmarkantnější jazykovou minoritní oblast v Apulii představuje Salentské Řecko – Grecìa Salentina, pokrývající vnitrozemí poloostrova Salento (provincie Lecce).

Tento mikroregion býval součástí starobylého Velkého Řecka (Magna Graecia), poté co byl v 8. stol. př.n.l. kolonizován Řeky a Byzantinci.

Roku 1966 byla na podporu zachování grikánské kultury a jazyka griko založena Unie obcí Grecía Salentina, tvořilo ji 9 obcí: Calimera, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Cutrofiano, Coriglione d‘ Otranto, Martano, Martignano, Sternatia a Zollino. Roku 2007 se k oblasti přidaly ještě dvě obce, Melpignano (JZ) a Soleto (V), kde se údajně grikem nemluví vůbec.

Dnes zde žije přes 54 tisíc obyvatel.

Griko a lidová tvorba

Původním mateřským jazykem salentských Řeků je griko, zvané také pořečtělý či pseudořecký jazyk. Z laického poslechu připomíná jihoitalský dialekt moderní řečtiny.

Salentští Řekové měli velký podíl na vytváření lidových zpěvů a tradic Salenta. Z lidových hudebních forem pestrého repertoáru převažuje pizzica, věhlasné jsou také grikánské pašijové zpěvy.

Užití této řeči však upadalo v zapomnění v dobách, kdy jejich nositelé v dětském věku byli většinovou společností haněni a potupeni za mluvení grikem. V současné době tímto jazykem mluví jen několik příslušníků této minority, avšak panuje všeobecná snaha griko zachránit a revitalizovat. K tomu místním pomáhají mj. i zachovalé lidové písně a slovesná tvorba v griku.

Dnes je tato populace se svým jazykem griko uznávaná státem coby etnická a lingvistická minorita, což je vidět i v užití dvojjazyčných nápisů v oblasti Grecìa Salentina.

Salentské Řecko – Grecía Salentina (Italy) – video by Salento.it

Comments are closed.