About: INK

Recent Posts by INK

Tarantismus a jeho projevy

Tarantismus je záhadná posedlost pavoukem, která bývala u tarantovaných lidí léčena hudbou, tancem, barvami a též pomocí víry ve sv. Pavla. Tento neobvyklý způsob domácí terapie se odehrával v italském jihovýchodním regionu Apulie, především však v subregionu Salento (tedy „na podpatku italské boty“) a týkal se výhradně rolnické společnosti, převážně žen. Tento jev byl pozorován od středověku až do 70. let minulého století, kdy s nástupem „modernizace“ a ekonomického a společenského blahobytu tato.
more info Comments are closed

Tarantismus a lokální podmínky života

Apulie je odlehlý kraj, kde lidé dodnes chrání bohatý odkaz svých starobylých tradic. Tamní historie byla v zapsaných pramenech nejednou smíšena s četnými, dosud nezapomenutými legendami a pověstmi. Podobně i pohanská víra byla po staletí stejně silná jako víra katolická. Ke kulturní rozmanitosti Apulie posléze patří i zmiňovaný tarantismus, který se ovšem v tak hojné míře jako právě zde nikde jinde nevyskytoval. „Již od středověku […] je Apulie vyvolenou zemí tarantismu; avšak.
more info Comments are closed

Tarantella & pizzica-pizzica

Tarantella Tarantella původně znamená „tanec malého pavouka“, který se využíval při léčbě tarantismu. Označuje hudbu, tanec i zpěv zároveň. Tarantella se vyvinula jako tradiční lidová hudební i taneční forma vyznačující se svižným tempem hry na tamburínu. Je typická pro jižní a střední Itálii a oplývá mnoha lokálními variantami, odlišnými v tanečním stylu, hudebním provedení a dialektu. Pizzica-pizzica [: picika :]) Pizzica-pizzica, či jednoduše pizzica, označuje hudbu, tanec a způsob zpěvu klasické tarantely v oblasti.
more info Comments are closed

Svádivá pizzika (pizzica de core, pizzica appassionata)

Též pizzika srdce či vášnivá pizzika. Jde o salentinský lidový tanečně hudební styl, jehož tradice byla přerušena a posléze opět obnovena v 90. letech. Je to poskokový párový, avšak bezkontaktní tanec muže a ženy, někdy i dvou žen. V hudbě a lyrice představuje milostné písně; v tanci se projevuje sváděním a dobýváním ženy, projevováním sympatií či antipatií mezi ženou a mužem. Podstatnou symbolickou roli zde hraje šátek ženy či dívky coby symbol její cudnosti a jejího srdce..
more info Comments are closed

Tarantovaná pizzika (pizzica tarantata)

Tato velmi svižná pizzika byla běžně využívána v tanečně hudební terapii léčení tarantismu. Tarantovaný napodobuje „tanec malého pavouka“, leze po zemi, tvoří pavučiny dokola, zamotává se do kukly, pak poskakuje, utíká dokola nebo na místě zvedá vždy jednu nebo druhou nohu. Tarantovaná pizzika mívala různé podoby, protože muzikanti museli přijít na onu hudební vlnu, která léčeného člověka rajcovala a nenechala ho klidným. Pavoučí tanec podněcoval frenetický rytmus tamburíny, barevné pásky připomínající.
more info Comments are closed

Šermovaný tanec (danza scherma, pizzica alla scherma)

Tanec zvaný také šermovaná pizzika (pizzica scherma, pizzica alla scherma, pizzica schermata) je občas mylně označován jako tanec mečů (danza delle spade). „Šermovaná pizzika je de facto jediný etnický tanec, který skutečně přežil [v Salentu] bez přerušení kontinuity.“1 Je to tedy tradiční jihoitalský lidový tanec typický pro oblast Salentinského poloostrova, představuje poskokový tanec dvou mužů v rytmu hudebního stylu pizzika-pizzika. Jde o duel, o fingovaný souboj, inscenovaný spontánně, tzn. bez ustálené.
more info Comments are closed

Základní prvky šermovaného tance

Představme si některé základní prvky šermovaného tance, které popsal specialista na lidové tance Giuseppe Michele Galla1: Vstup: Na začátku, pokud se již dva šermíři nedomluvili vstoupit a zahájit taneční sérii, vstoupí (do kruhu) jeden tanečník a napřaženou rukou vyzývá veřejně kohokoli, kdo by se s ním chtěl měřit: kráčí těsně podél diváků, často s prsty ruky na způsob nože ve výšce obličeje, tento posledně jmenovaný postoj je považován za provokující a agresivní. Pozdrav: Když.
more info Comments are closed

Soudobá neopizzika a pizzikománie

Neopizzika (neopizzica) či neotarantismus Novodobá tradice pizziky je odvozená z hudebně tanečního směru, který vznikl nevídanou oblibou revitalizovaných lidových písní Apulie, kterých se v 70. a posléze v 90. letech 20. století ujaly různé revivalové spolky. Tanečně se zde projevuje nejvíce svádivá pizzika, která nabyla nových, zdánlivě tradičních prvků. Tanec je předáván většinou mezi mladými lidmi, a to v rámci kurzů a workshopů a praxe na hudebních slavnostech. Tento etnický tanec.
more info Comments are closed

Svatý Mikuláš

Mikuláš se narodil v Pataře v Malé Asii v 2. polovině 3. století. Pocházel z bohaté rodiny. Říká se, že se často postil a byl pokorný, stal se tak biskupem ve městě Myra. Zasahoval vždy k záchraně nespravedlivě stíhaných lidí. Zemřel ve věku asi 70 -75 let (6. prosince) a byl pohřben v Myře. Jeho četné zázraky a legendy o něm šířily jeho slávu na Východ i na Západ. Když námořníci přivezli jeho ostatky,.
more info Comments are closed

Jeskyně Castellana – Grotte di Castellana

Jeskyně Castellana je nejznámějším speleologickým komplexem v Itálii. Patří mezi největší a nejpůsobivější jeskyně Itálie. Nachází se poblíž města Castellana, vzdáleného cca 45 km od Bari. Vlakem je možné udělat si příjemný výlet. Z vlakového nádraží v Bari, z nástupišť drah Ferrovia del Sud-Est (ŽD Jih-Východ) jezdí vlak přímo do stanice Grotte di Castellana. Jízdenku je nutné označit v turniketu na nádraží před nástupem do vlaku, někdy i ve vlaku. Bez toho.
more info Comments are closed

Recent Comments by INK

    No comments by INK yet.