Svatý Mikuláš

Mikuláš se narodil v Pataře v Malé Asii v 2. polovině 3. století. Pocházel z bohaté rodiny. Říká se, že se často postil a byl pokorný, stal se tak biskupem ve městě Myra. Zasahoval vždy k záchraně nespravedlivě stíhaných lidí. Zemřel ve věku asi 70 -75 let (6. prosince) a byl pohřben v Myře. Jeho četné zázraky a legendy o něm šířily jeho slávu na Východ i na Západ.

Když námořníci přivezli jeho ostatky, stalo se Bari, hlavní město Apulie, cílem poutníků, přicházejících ze všech stran. Také po oddělení pravoslavné církve od katolické byly rozdíly mezi těmito dvěma církvemi překonány ve jménu svatého Mikuláše, a tak zde Bari tvoří dokonalé spojení či most mezi ortodoxním Východem a katolickým Západem. Dodnes tu v bazilice svatého Mikuláše z roku 1197 probíhají obojí mše, katolická v hlavní části baziliky a pravoslavná v kryptě, kde jsou uchovány ostatky svatého Mikuláše z Myry. Oslavuje se narození sv. Mikuláše 6. 12. a připlutí jeho ostatků do Bari 8. 5. – v tento den se též sbírá svatá voda z jeho ostatků, neboť jeho kosti se nevysušují, jak je obvyklé, ale potí se, tedy vydávají ze sebe zázračnou vodu.

Oblíbený patron

Svatý Mikuláš je ochránce námořníků, dětí, dobrého manželství, mladých paní před manžely a především neprovdaných dívek. Severská tradice pak proměnila sv. Mikuláše (San Nicolaus) v Santa Clause.

Stal se ochránce dětí díky svým skutkům. Jedna z legend praví, že zachránil malého kluka ze zajetí Arabů či Saracénů.

Ochranu poskytuje i neprovdaným dívkám, neboť Mikuláš pomohl zchudlému muži, který chtěl odkázat své tři dcery k prostituci, protože je nemohl důstojně provdat. Mikuláš vložil do kusu látky mince a po tři noci je vkládal oknem do domu muže, aby všechny dcery měly své věno a mohly se provdat. Neprovdané dívky věří, že se do roka provdají, pokud na jeho svátek třikrát obejdou okolo kouzelného sloupu v bazilice svatého Mikuláše.

Je patron dobrého manželství, a tak v barijské bazilice i v jiných kostelích svatého Mikuláše probíhá řada církevních svateb.

Atributy

K Mikulášovi nerozlučně patří biskupská mitra a berle, tři zlaté koule držící v ruce, plnovous.

Comments are closed.